Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid zoals een café of een restaurant uit te baten hebt u eenĀ moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet enkel de uitbaters die dit attest moeten hebben, ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een attest beschikken.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Procedure

U vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart.