Mantelzorgondersteuning

Het Mantelzorgpunt

De ondersteuning bestaat uit praktische en rechtstreekse informatie op individuele vragen die de mantelzorger heeft. De verantwoordelijke thuiszorg geeft advies over hulpmiddelen, tegemoetkomingen of aanvullende zorg waardoor de zorg die de mantelzorger tegenkomt haalbaarder wordt. Het mantelzorgpunt geeft ook psychosociale en emotionele ondersteuning om de mantelzorger te versterken in zijn eigen draagkracht. Indien nodig zal het Mantelzorgpunt gericht doorverwijzen naar de gewenste dienstverlening. 

Iedereen kan aan het Mantelzorgpunt de gegevens doorgeven van een mantelzorger die in Kontich woont en die ondersteuning kan gebruiken bij de gegeven mantelzorg. Bij iedere melding neemt een verantwoordelijke zorg contact op met de mantelzorger en gaat op huisbezoek.

Vervanging zieke mantelzorger door de dienst gezinszorg

Binnen onze dienst gezinszorg werd vorige jaren reeds de ondersteuning van mantelzorgers ingebouwd. Alle verzorgenden volgden hiervoor aangepaste bijscholing. 

Vanaf juni 2017 biedt onze dienst gezinszorg als bijkomende service dat een verzorgende - gedurende maximum 14 dagen - een mantelzorger die plots ziek wordt, kan vervangen. Voorwaarden zijn dat de persoon waaraan de hulp wordt gegeven in Kontich woont en dat er op dat moment ruimte is binnen de dienst gezinszorg. 

Deze acute gezinszorg kan heel snel gestart worden zonder dat vooraf een hele dossieropmaak of financieel onderzoek nodig is. 

Voor wie?

Ben je zelf mantelzorger of ken je als hulpverlener of als buurtbewoner een mantelzorger die baat kan hebben met extra informatie of ondersteuning uit het Mantelzorgpunt, neem dan contact op met een verantwoordelijke zorg of het zorgloket, tel. 03 246 25 90 of thuiszorg@kontich.be

Voorwaarden

Inwoner zijn van Kontich

Bedrag

Vervanging zieke mantelzorger door de dienst gezinszorg: De bijdrage voor de acute gezinszorg is forfaitair € 7,58 per uur. Indien de persoon die de zorg nodig heeft een verhoogde tegemoetkoming heeft, geldt de verminderde bijdrage van € 4,55 per uur. Indien de hulp langer dan 14 dagen nodig is, kan dat onderzocht worden. Dan is wel binnen die 14 dagen een huisbezoek nodig met een volledig sociaalfinancieel onderzoek, net zoals bij de gewone gezinszorg.

Meer info

Vlaams Expertisepunt mantelzorg en erkende mantelzorgverenigingen:
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg heeft een website www.mantelzorgers.be en een online trefpunt voor mantelzorgers. De website verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
In Vlaanderen en Brussel zijn 6 erkende mantelzorgverenigingen, waar gebruikers en mantelzorgers gratis lid van kunnen worden: