Kansspelen

De FOD Economie maakt deel uit van de instanties die belast zijn met het uitvoeren van controles voorafgaand aan de goedkeuring van de kansspelen door de Kansspelcommissie.

Die evalueert de conformiteit van de kansspelen op basis van een keuringsprotocol, waarin de geldende technische voorschiften beschreven worden.

De exploitatie van kansspelautomaten is onderworpen aan de toekenning van een exploitatievergunning uitgereikt door de Kansspelcommissie.

Eén van de voorwaarden verbonden aan de toekenning van de vergunningen is het bekomen van een modelgoedkeuring uitgereikt door de FOD Economie.

Meer informatie vind je op de website van de Kansspelcommissie.