Dyzo: extra begeleiding voor ondernemers in moeilijkheden

Je onderneming in financieel woelig water? Stap tijdig naar een professionele begeleider. OCMW Kontich en Dyzo helpen je om het tij te keren.

Wanbetalers, tegenvallende inkomsten, onverwachte hoge kosten … covid19.
Als ondernemer krijg je er weleens mee te maken. In het ergste geval wordt het moeilijk om je facturen te betalen. En zelfs een kleine betalingsachterstand kan snel leiden tot grotere schulden. Grijp daarom tijdig in. Doe een beroep op professionele financiële en juridische begeleiding.

Exclusieve zitdag voor Kontichse ondernemers

We voorzien een vaste zitdag van Dyzo in het Gemeentehuis : elke 4e donderdag van de maand en dit tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Neem altijd eerst contact op met Dyzo https://www.dyzo.be/contacteer-ons. Om je zo goed mogelijk te helpen, kan het immers nuttig zijn om bepaalde stukken reeds voor te bereiden. Pas daarna wordt er een afspraak gemaakt voor de zitdag.

Wat is Dyzo?

Dyzo biedt een integrale begeleiding aan. Het accent kan daarbij liggen op het economische, het juridische of op het sociale, maar de ondernemer kan altijd rekenen op respect. De complexiteit van de problematiek vergt een multidisciplinaire aanpak door een team van specialisten.

Voor wie is Dyzo ?

  • op ondernemers die hun zaak gezond willen houden en hun risico's in kaart willen brengen om preventieve maatregelen te nemen
  • op ondernemers in moeilijkheden op zoek naar de turnaround of die hun boeken ordentelijk willen neerleggen
  • op ondernemers die het faillissement hebben ondergaan
  • op gefailleerde ondernemers die een herstart of doorstart willen maken

Hoe kan Dyzo helpen?

Heb je een zeer concrete en algemene vraag waar wij niet veel gegevens voor nodig hebben:

  • Bel kosteloos op het op het nummer 0800 / 111 06 . Enkel in de voormiddag van 9u tot 12u.
  • Mail je vraag naar info@dyzo.be. Dit postvak wordt elke werkdag gelezen

Wil je je specifieke situatie voorleggen aan Dyzo om uw mogelijkheden te bespreken:

  • Om een goede oplossing uit te werken hebben we voldoende medewerking van de ondernemer in kwestie nodig. Zonder informatie over jouw situatie kunnen we weinig voor je doen. Je wint trouwens heel wat tijd als je probleem al beschreven is in onze vragenlijst!
  • Vul onze vragenlijst in via de volgende link: https://app.dyzo.sumoapp.be/nl/file/apply
  • Je aanvraag wordt verwerkt en een adviseur van Dyzo neemt contact met je op voor een oplossing per telefoon, mail, of voor het maken van een afspraak tijdens de zitdag.

Deze zitdag voor Kontichse ondernemers in moeilijkheden is gratis en kwam tot stand in samenwerking met het OCMW Kontich.