Dierenhandel

Voor de uitbating van een, dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden of kattenkwekerij is een erkenning van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu vereist. 

De handel in landbouwdieren wordt geregeld door de federale overheidsdienst volksgezondheid.

De handel in gezelschapsdieren is een regionale kwestie en wordt geregeld door het departement omgeving van de Vlaamse overheid. Ook de aanvragen voor erkenningen en vergunningen vind je hier terug.