Premies en steunmaatregelen: overig

Volgende premies en steunmaatregelen op vlak van wonen kan je, onder bepaalde voorwaarden, ook verkrijgen:

Via de Vlaamse Overheid:

-Verzekering gewaarborgd wonen tegen inkomensverlies

Dit is een gratis verzekering (tegen inkomensverlies) van de Vlaamse Overheid voor wie een hypothecaire lening heeft afgesloten.

-Vlaams huurgarantiefonds om een verhuurder in te dekken tegen huurachterstand

Fonds waarop private verhuurders zich kunnen aansluiten om zich te beschermen tegen verlies van huurinkomsten als een huurder nalaat de huur te betalen

Fiscaal, via een belastingvermindering:

-Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (woonbonus)

Voor hypothecaire leningen aangegaan tussen 1/6/2016 en 31/12/2019 had je recht op een geïntegreerde woonbonus. Dit systeem is nu afgeschaft. In de plaats daarvan worden de registratierechten verlaagd van 7% naar 6%.

-Belastingaftrek voor renovatie-overeenkomsten ('mama-papa-lening')

Wie geld leent aan een familielid of kennis, voor renovatiewerken, kan hiervoor een belastingvermindering krijgen.

Andere:

-Vermindering onroerende voorheffing voor huurders

Als huurder heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (die de eigenaar-verhuurder betaalt). De eigenaar moet dit bedrag (jaarlijks) doorstorten aan de huurder of de huurder mag het aftrekken van de huurprijs.

-Ingrijpende energetische renovatie

Indien je een ingrijpende energetische renovatie uitvoert aan je woning, heb je recht op verlaagde registratierechten (5%) en vermindering onroerende voorheffing.