Ingrijpende Energetische Renovatie

Definitie

Een ingrijpende energetische renovatie (IER) is een gebouwenrenovatie waarbij:

  • minstens 75% van de buitenschil van de woning wordt geïsoleerd én
  • minstens de opwekkers (de installatie) voor verwarming of koeling volledig wordt vervangen.

Let op! We spreken pas over een ingrijpende energetische renovatie als het gaat om een dossier met een bouwaanvraag. Als je ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, kom je niet in aanmerking voor financiële voordelen.

Voldoet het project aan de definitie van een IER? Dan moet je voldoen aan de eisen voor IER. Bovenop de eisen bij een gewone renovatie, streef je bij een IER naar een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en laat je een ventilatiesysteem plaatsen.

Je vindt de eisen per bouwaanvraagjaar in de gedetailleerde eisentabellen: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/eisen-per-aanvraagjaar.

Voordelen

Verlaagde registratierechten

Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief 6%. Als je binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: je moet dan slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen.

Je kan deze korting op de registratierechten retro-actief aanvragen als je de korting niet op het ogenblik van de notariële akte aanvroeg.

Vermindering onroerende voorheffing

Voor ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan je gedurende 5 jaar vermindering krijgen:

  • Als het E-peil ten hoogste E90 is, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing;
  • Als het E-peil ten hoogste E60 is, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.

Meer informatie

www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER