Huwelijk

Het huwelijk kan voltrokken worden in de woonplaats van een van de partners. Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente kunnen huwen in de gemeente van de laatste inschrijving, of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft op datum van de opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van één van de aanstaande echtgenoten. 

Huwelijken zijn op 3 locaties mogelijk: 
- het oude, authentieke gemeentehuis in Kontich Centrum, Gemeenteplein;
- het nieuwe gemeentehuis in Kontich Centrum, Gemeenteplein;
- het oude gemeentehuis in Waarloos, Ferdinand Maesstraat.

In het oude gemeentehuis te Kontich is aan de achterzijde van het gebouw een lift aanwezig en ook in het nieuwe gemeentehuis is een lift, in het gemeentehuis te Waarloos is er geen lift.

Kontich kermis

 • Kermis juli : geen huwelijken mogelijk
 • Kermis september: geen huwelijken mogelijk

Met kermis of wielrennerskoers is Kontich centrum moeilijk bereikbaar en kunnen er ook geen ceremoniewagens parkeren voor het gemeentehuis.

Wanneer kan je huwen? 

Op zaterdag (mei - september) 

Huwelijken in Kontich Centrum om 9 u- 09.30 u -10 u - 10.30 u - 11 u en 11.30 u

Huwelijken in Waarloos om 12.30 u

Op zaterdag (oktober- april)

Huwelijken om 9 u- 9.30 u -10 u - 10.30 u - 11 u en 11.30 u

Tijdens de week (januari - december)

  • Maandag: 9u30 – 11u30 en 13u30 – 15u30 en 18u-19u30
  • Woensdag: 13u30 – 15u30
  • Vrijdag: 13u30 – 15u30

Opgelet:

Je kan niet huwen op zon- en feestdagen alsook op de bijkomende vaste sluitingsdagen van de gemeentediensten. 

Hoe aanvragen?

Je huwelijksdatum mag je één jaar vooraf reserveren. Voor de reservering van je huwelijksdatum dien je geen documenten voor te leggen.

De datum kan vastgelegd worden via e-mail, telefoon, het inlichtingenblad of aan het loket van de burgerlijke stand. Voor dit laatste dien je een afspraak te maken.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Het is mogelijk om een persoonlijke toets aan het huwelijk te geven, graag vermelden bij de huwelijksaangifte.

Indien u gebruik wenst te maken van eigen muziek, bezorg deze dan ten laatste één week voor de huwelijksdatum aan de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Tijdens de huwelijksplechtigheid is het toegelaten (ceremonie)wagens te parkeren voor het oude gemeentehuis.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

Procedure

 • Je reserveert op de dienst Burgerzaken een huwelijksdatum.
 • De dienst Burgerzaken verzamelt alle nodige documenten die kunnen bekomen worden bij Belgische instanties. Vervolgens word je door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Bedrag

Op het ogenblik van de huwelijksaangifte, betaal je 25 euro.

Huwen op een woensdag is gratis.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Meer info

De parking naast het nieuwe gemeentehuis is ook op zaterdag bereikbaar, ondanks de markt.

U kunt deze parking dan bereiken via het Sint-Jansplein of de Duivenstraat.

Dit is wel een blauwe zone dus gelieve uw parkeerkaart te leggen.