Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte (of in de volksmond "ondertrouw") is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte gebeurt door beide aanstaande echtgenoten, of indien onmogelijk door een van de aanstaande echtgenoten.

Je brengt het volgende mee:

  • identiteitsbewijs van beide aanstaande echtgenoten
  • het inlichtingenformulier, meegestuurd bij de uitnodiging voor de huwelijksaangifte
  • 25 euro (cash of Bancontact)
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs (volmacht) waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
  • voor minderjarigen : akte van toestemming afgeleverd door de Jeugdrechtbank

Niet-Belgen nemen best eerst contact op met de dienst Burgerzaken om te vernemen welke documenten zij moeten voorleggen.

Deze stukken moeten voorzien zijn van, indien nodig, de nodige legalisatie en van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

Je betaalt 25 euro (cash of Bancontact).