Respect voor veiligheidsberoepen

Veiligheidsberoepen werken elke dag aan jouw veiligheid. Ze verdienen dan ook het nodige respect. Om tot dat respect te komen, is er vertrouwen nodig. Om tot dat vertrouwen te komen, is het nodig om elkaar beter te leren kennen. Want wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer.

Daarom doen we graag mee aan de campagne #wederzijdsrespect om veiligheidsberoepen en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Hoe? Door hier drie van de veiligheidsberoepen in onze gemeente aan je voor te stellen.

Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten worden door het lokaal bestuur aangeworven om het eerste veiligheidsaanspreekpunt te zijn voor de inwoners.

Wat zijn hun taken?

 • Veiligheidsgevoel bij burgers vergroten en maatschappelijke overlast en criminaliteit verminderen door hun preventieve aanwezigheid.
 • Sensibiliseren en informeren over veiligheid en criminaliteitspreventie.
 • Rapporteren aan de bevoegde diensten over veiligheid (defecten), milieu en verkeersproblemen.
 • Automobilisten informeren over hoe hinderlijk of gevaarlijk foutief parkeren is.
 • De veilige doorgang van (school-) kinderen, personen met een handicap en ouderen helpen verzekeren.
 • Toezicht houden tijdens publieke evenementen om de veiligheid te garanderen.
 • Geweldloos tussenkomen bij verbale conflicten om te voorkomen dat de situatie erger wordt.
 • Schoolkinderen begeleiden die zich in groep, te voet of met de fiets, van huis naar school verplaatsen en omgekeerd. Ze mogen het verkeer doen stoppen door hun verkeersbord in de lucht te steken.
 • Na een opleiding tot GAS-vaststeller mogen gemeenschapswachten
  inbreuken op het politiereglement vaststellen. Je herkent de gemeenschapswacht-vaststellen aan het woord ‘vaststeller’ op de rechtermouw en de vermelding op de identificatiekaart.

Waar kom je ze tegen?

 • Op de openbare weg.
 • Op openbare plaatsen (parken, pleinen, openbare parkeerplaatsen, strand).
 • Ze treden hier op voor de gemeente of lokale overheid, nooit voor een particuliere organisator.

Hoe zien ze eruit?Brandweerlieden

Ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden staan klaar voor de bevolking. Zij zijn ingedeeld in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112.

Wat zijn hun taken?

 • De opdracht van de brandweer is meer dan alleen brandbestrijding. Zij treden
  bijvoorbeeld ook op:

  • als ambulancedienst voor spoedgevallen;
  • bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen;
  • om de openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval;
  • bij overstromingen, explosies, instortingen, ...;
  • bij kleinere dagelijkse problemen, zoals mensen die geblokkeerd zitten in een lift.

 • De brandweer staat ook ten dienste van de burger voor adviezen over brandveiligheid.

Waar kom je ze tegen?

Op het volledige Belgische grondgebied

Hoe zien ze eruit?Politieambtenaren

Ze dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit in onze maatschappij. De Lokale Politie wordt geleid door de korpschef. Lokale en Federale Politie werken nauw samen met elkaar.

Wat zijn hun taken?

 • Wijkwerking: luisteren naar de noden van de bevolking.
 • Onthaal van de burger: klachten registreren of opnemen en informatie geven.
 • Interventie: dringende oproepen, personen en goederen beschermen, patrouilleren, daders van misdrijven arresteren.
 • Slachtofferbejegening: zich ontfermen over slachtoffers en hen begeleiden naar gespecialiseerde diensten.
 • Lokale opsporing en onderzoek: zoeken naar bewijzen en getuigen, verhoren van verdachten, beschermen van plaatsen waar een misdrijf werd gepleegd.
 • Genegotieerd beheer van de openbare ruimte: verzekeren van de rust en veiligheid van het publiek tijdens manifestaties en evenementen.
 • Verkeer: inbreuken op het verkeersreglement voorkomen en vaststellen, controles uitvoeren, processen-verbaal uitschrijven.

Waar kom je ze tegen?

Op het volledige Belgische grondgebied

Hoe zien ze eruit?Meer info

Meer informatie over deze beroepen vind je terug in de brochure onderaan deze pagina of op de website: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/wederzijdsrespect/ken-je-de-veiligheidsberoepen