Waarborg herstel openbaar domein

Er wordt aan de aanvrager, na het verkrijgen van een omgevingsvergunning, een waarborg gevraagd met betrekking tot mogelijke beschadigingen van het openbaar domein. Deze waarborg wordt opgelegd als last in de omgevingsvergunning. Het volledige reglement kan je hieronder raadplegen.

Het terugvorderen van de waarborg na beëindiging van de bouwwerken

Pas bij het voldoen aan alle voorwaarden en lasten bij de omgevingsvergunning kan je aanspraak maken op het terugvorderen van de waarborg.

Je vindt dit attest in het omgevingsloket bij je vergunningsdocumenten. Een blanco formulier kan je hier terugvinden: Attest einde van de werken - aanvraag terugvordering waarborg