Vestigingspremie

 

Het gemeentebestuur van Kontich kent een vestigingspremie toe aan ondernemers die zich willen vestigen binnen de grenzen van het afgebakende kernwinkelgebied. Een indirecte manier om leegstand te verminderen, is het stimuleren en ondersteunen van het ondernemerschap in de gemeente. Een hogere graad van zelfstandig ondernemerschap leidt immers tot een grotere inname van panden. De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandelszaak, die hun activiteit vestigen in een leegstaand handelspand binnen het Kontichse afgebakende kernwinkelgebied, winkelstimuleringsgebied of buurtwinkelgebied. De bedragen variëren van 1000€ tot 2000€ per jaar gedurende 3 jaar afhankelijk waar men zich vestigt. Het gemeentebestuur wil met deze vestigingspremie ook een antwoord bieden aan de algemene trends en ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van detailhandel zoals e-commerce en retailparken. Ook heeft de gemeente Kontich in samenwerking met de dienst economie van de Provincie Antwerpen, de lokale middenstandsvereniging Vank en Unizo het kernwinkelgebied afgebakend en een toekomstvisie voor detailhandel in onze gemeente uitgeschreven.