Trajectcontroles vanaf 1 juni

We gaan van start met drie trajectcontroles in onze gemeente. Deze trajectcontroles treden in werking vanaf zaterdag 1 juni 2024. Vanaf die datum kan je bij overdreven snelheid dus effectief een boete ontvangen. De bedoeling is om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verzekeren.

Andere domeinen waarop we in dit kader werken, zijn:

  • de aanleg van straten;
  • de verkeersveilige inrichting van straten;
  • de sensibilisering via smileyborden. 

Wat?

Bij een trajectcontrole hangen er camera's op meerdere meetpunten langs de weg. Deze camera's registreren ieder voertuig. De tijd die een voertuig nodig heeft om de afstand tussen twee meetpunten af te leggen, geeft aan hoe snel dat voertuig gereden heeft. Is dat sneller dan de maximumsnelheid, dan krijgt de kentekenhouder een boete thuis gestuurd.

Waar?

De trajectcontroles komen op: 

  • de assen Altenastraat – Edegemsesteenweg, Helenaveldstraat – Edegemsesteenweg,
  • tussen de Ferdinand Maesstraat 14 en Ferdinand Maesstraat 140
  • tussen de Kapelstraat 4 en Holle Weg 28

Dit zijn schoolomgevingen en straten waar het reeds zone 30 is. We controleren bewust in deze zones omdat we de meeste overtredingen vaststellen in de scholenspits wanneer er veel kinderen en andere zwakke weggebruikers op de baan zijn.

Wanneer?

Deze trajectcontroles treden in werking vanaf zaterdag 1 juni 2024. De voorbije maanden werden de camera’s geïnstalleerd in de betreffende straten en werden de voorbereidingen getroffen door de lokale politiezone Hekla. Ondertussen verkreeg de politiezone de nodige ijkingsattesten van de gespecialiseerde firma en kunnen de trajectcontroles van start gaan. 

Hoe?

De trajectcontroles worden met duidelijke verkeersborden aangegeven, evenals de gewijzigde verkeerssituatie. De controles vallen onder de GAS5 – wetgeving. Dit betekent dat:

  • wie minder dan 20 kilometer per uur te snel rijdt, een boete ontvangt van het lokaal bestuur
  • wie meer dan 20 kilometer per uur te snel rijdt, een boete en brief ontvangt van de politie en het parket.

De boetes dat we als lokaal bestuur innen, gebruiken we integraal om onze verkeersveiligheid verder te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van wegverbeteringen, de aanleg van een fietstunnel, enz.

Waarom?

Om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verzekeren, doen we op regelmatige basis controles. Die gebeuren door middel van de mobiele flitstoestellen van de politiediensten en de grote, mobiele flitspaal die door de verschillende gemeenten van de lokale politiezone Hekla gebruikt wordt. 

Deze twee pijlers creëren enkel een tijdelijk effect op één locatie. Het voordeel van de trajectcontroles is dat we voortaan op permanente basis kunnen controleren over een grotere afstand en dit op locaties die gekend zijn om hun hoge gevoeligheid wat betreft verkeersveiligheid. Dit zijn doorgaans de omgevingen rond onze scholen. 

Meer info 

Uiteraard zullen we de trajecten na een uitgebreide proeftijd evalueren en indien nodig bijsturen of uitbreiden. Heb je hier intussen toch nog vragen bij? Dan kan je met je vragen terecht bij: