Taxivergunning

Vanaf 1 januari 2020 moeten exploitanten van onder meer taxibedrijven hun vergunning aanvragen via de databank Centaurus 2020 van de Vlaamse overheid. Deze aanvraag moet gebeuren bij het gemeentebestuur waar de exploitatiezetel gevestigd is.

De exploitatiezetel bestaat minimaal uit de ruimte waar de registers van de bestellingen bewaard worden en de privéruimte waar de voertuigen gestald kunnen worden als ze zich niet op de openbare weg mogen bevinden.

Meer info via www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

De lopende vergunningen blijven geldig tot hun vervaldatum.

De bestuurderspas is verplicht vanaf 1 juli 2020 en moet eveneens via de databank Centaurus 2020 van de Vlaamse overheid worden aangevraagd. Het stadsbestuur kan enkel bestuurderspassen afleveren voor bestuurders die in Kontich wonen.

Voor het gebruik van de gemeentelijke taxistandplaatsen is een geldige vergunning voor de uitbating van een taxidienst vereist en een toelating van het stadsbestuur conform het stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019. De aanvraag gebeurt via de databank Centaurus 2020 van de Vlaamse overheid