Sloop- en herbouwpremie

https://wb-kontich.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/#/preselect/services/bb4f1b96a7dabd0776828a4332fc3fe3bb8e2dd0016b7f0c7a3974c5f135c51a

Sloop- en herbouwpremie

Je kan als particulier een premie van 10.000 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Deze premie is niet cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in 1 aanvraag zijn aangevraagd, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Algemene premievoorwaarden

 • De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
 • De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat, gelegen op eenzelfde locatie.
 • Het af te breken gebouw mag NIET in één van deze 13 steden gelegen zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
 • De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden bekomen.
 • De premie kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk persoon.
 • Voor wie een omgevingsvergunning aanvraagt in 2021 of 2022, bedraagt de termijn om de premie aan te vragen 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De premie moet aangevraagd zijn uiterlijk op 30/06/2023 (en altijd binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning).
 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 • De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:
  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijn
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon
  • de eigendom van de grond of van een van de gebouwen in de loop van het bouwproject wordt overgedragen aan een rechtspersoon of wordt met een zakelijk recht belast ten voordele van een rechtspersoon
  • de nieuwgebouwde woning of het nieuwgebouwde appartementsgebouw voldoet niet aan de EPB-eisen.

Procedure aanvragen premie

De premie moet worden aangevraagd via de website van het Vlaams Energie Agentschap (VEA).