Voorkooprecht

In Vlaanderen geldt op bepaalde woningen en percelen bestemd voor woningbouw een recht van voorkoop: wanneer de eigenaars van dergelijke woningen of percelen deze goederen wensen te verkopen, zijn zij verplicht om die eveneens aan te bieden aan de begunstigden van het recht van voorkoop en dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als definitief overeengekomen met de kandidaat-koper. Dit verloopt meestal via de notaris die een kandidaat-koper dient in te lichten over het feit dat er een voorkooprecht geldt.

Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale-huisvestingsmaatschappijen, de provincies, de gemeenten en het OCMW het recht op voorkoop uitoefenen.