Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning, het appartement of de kamer die je verhuurt, voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die beschreven staan in de Vlaamse Codex Wonen. Het is dus een kwaliteitslabel dat je kan voorleggen aan je huurder bij de start van de huurovereenkomst.

In Kontich is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring van woningen die een bepaalde ouderdom hebben. Welke woningen in aanmerking komen, is vastgelegd in een gemeentelijk reglement. Tot eind 2025 zijn dit alle huurwoningen (of woningen die ter beschikking gesteld worden) van 40 jaar of ouder.

Op 25/5/21 hebben we hierover een digitale infosessie georganiseerd. De presentaties van de infosessie kan je hier onderaan downloaden en herbekijken.

Voor wie?

In Kontich is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring of terbeschikkingstelling van woningen die onder de fasering vallen. De eigenaar-verhuurder dient het attest aan te vragen, bij voorkeur voordat de verhuring van start gaat.

Het afleveren van het conformiteitsattest is gratis in Kontich.

Procedure

Het conformiteitsattest kan je op volgende manieren aanvragen:

-Digitaal via het e-formulier

-Via onderstaand aanvraagformulier dat je ingevuld en ondertekend terugbezorgt aan de dienst Wonen

-Zit je nog met vragen of de woning die je wel verhuurt, aan de kwaliteitsnormen voldoet, dan kan je ook een afspraak maken op het gemeentehuis om het conformiteitsattest aan te vragen