Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning of kamer die┬áje verhuurt, voldoet aan de vooropgestelde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Een kwaliteitslabel dus dat je kan voorleggen aan je huurder bij de start van de huurovereenkomst.

In Kontich is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring van woningen die ouder zijn dan 40 jaar. Dit is vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Je bent dus als verhuurder verplicht om dit attest aan te vragen.

Het attest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor wie?

In Kontich is dergelijk attest verplicht voor elke nieuwe verhuring van woningen die ouder zijn dan 40 jaar. De eigenaar-verhuurder dient dit aan te vragen.

Procedure

De aanvraag gebeurt op het woonloket (aan de hand van het aanvraagformulier). De aanvraag is mogelijk in 4 gevallen:

-aanvraag in het kader van de verordening (woning ouder dan 40 jaar)
-vrijwillige aanvraag (alle andere woningen)
-aanvraag in het kader van opheffing onbewoonbaar/ongeschiktheid
-aanvraag in een kwaliteitsprocedure (voor besluit van de burgemeester)

Na de aanvraag wordt een afspraak gemaakt voor een woningonderzoek. Doorgaans gebeurt dit met de huurder, tenzij de woning leegstaat.

Bedrag

Het afleveren van een conformiteitsattest is gratis.