Handhaving

De naleving van bouwvoorschriften en van de bepalingen van een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning is niet enkel een plicht maar draagt bij tot een aangename en respectvolle samenleving.

Een stedenbouwkundige aanvraag kadert altijd in een context. De vrijheid van de aanvrager begint daar waar hij respect opbrengt voor de vrijheid van een ander en eindigt dus daar waar hij de vrijheid van een ander belemmert.

Via het digitale formulier of aan onze balie in het gemeentehuis kan je een probleem of klacht registreren over eventuele stedenbouwkundige inbreuken of overtredingen.

Wens je na te kijken of er op jouw toekomstig pand een bouwmisdrijf rust, dan kan je deze informatie binnenkort via deze link opzoeken.

Voor meer info neem je contact op met de cel Handhaving, op het nummer 0499 71 82 31 of via mail aan handhaving@kontich.be.