Winkelinformatienetwerk (WIN) voor handelaars

Wat?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) of winkelinformatienetwerk (WIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen handelaars en de lokale politie.

Een BIN/WIN heeft volgende doelstellingen:
  • bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
  • het bevorderen van de sociale controle;
  • het verspreiden van de preventiegedachte.

Om deze doelstellingen te bereiken zullen de leden van een BIN/WIN preventietips verspreiden en informatie uitwisselen via een vooraf besproken communicatieplan.


Voor wie?

Zelfstandige ondernemers en handelaars uit Kontich centrum.

Prodedure?

  • elke handelaar, die het huishoudelijk reglement aanvaardt, kan zich aansluiten bij het WIN via caroline@buggy-s.be
  • wie aangesloten is, ontvangt alle verstuurde berichten

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling? 

  • bij verdacht gedrag verwittigt een winkelier de 112 (installeren met een app)
  • de politie bepaalt of het bericht wordt verspreid. Als een bericht belangrijk geacht wordt en er is een goede beschrijving van de dader(s), spreekt de politie een bericht in voor alle winkeliers die aangesloten zijn.
  • alle aangesloten winkeliers ontvangen tegelijkertijd telefonisch de boodschap.
  • winkeliers die de mogelijke dader herkennen, bellen de politie onmiddellijk op.
  • de politie verspreidt preventieve tips via dit systeem.

Reglement?

Iedereen die wil deelnemen dient het huishoudelijk reglement te ondertekenen. In dit reglement worden de concrete afspraken betreffende het lidmaatschap en beheer van het BIN/WIN vastgelegd.

Meer info?