Reglement toekenning eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden

Dit reglement, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 22 mei 2018, bepaalt hoe eretitels worden toegekend aan de gewezen schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeente Kontich.

Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een gewezen schepen of gemeenteraadslid van de gemeente.