Wijkbrieven

Bij speciale aangelegenheden informeren we de bewoners via wijkbrieven. De infodienst maakt deze brieven op en bezorgt ze tijdig.