Huursubsidie en huurpremie

Huursubsidie:

De Vlaamse huursubsidie is een subsidie die je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan aanvragen als je verhuist naar een geschikte woning.

Huurpremie:

De Vlaamse huurpremie is een premie waar je, onder bepaalde voorwaarden, recht op hebt als je minimum 4 jaar ingeschreven staat op de wachtlijst voor een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij (dit moet een SHM zijn die werkzaam is in je gemeente).

Procedure

-Een huursubsidie kan je aanvragen middels een aanvraagformulier 'tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie). Je hebt hiervoor tijd tot 9 maanden na je verhuis naar een geschikte woning.

-Voor de huurpremie hoef je in principe niets te doen, je krijgt het invulformulier automatisch toegestuurd nadat je 4 jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staat.

Meer info

Het aanvraagformulier voor huursubsidie kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid. Je kan ook meer informatie krijgen bij het woonloket of via de sociale dienst van het OCMW.