Premies via Fluvius

LET OP: sinds 1/7/2022 bestaan de meeste Fluvius premies niet meer. Deze zijn vanaf 1/10/2022 opgegaan in Mijn VerbouwPremie.

Bij Fluvius kan je wel nog terecht voor volgende premies:

  • Zonnepanelen
  • Retro-actieve investeringspremies
  • Sturing elektrische warmte
  • Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen
  • Dak-of zoldervloerisolatie DOE HET ZELF (tijdelijk)
  • Totaalrenovatiebonus en BENO-pass (enkel uitdovende dossiers)
  • EPC-labelpremie

Voorwaarden

De aanvraagformulieren, voorwaarden en premiebedragen kan je vinden op de website van Fluvius: www.fluvius.be

Procedure

Een premie bij Fluvius kan je op twee manieren aanvragen:

-online (www.fluvius.be/premies): hou je facturen en aannemersattesten dan bij de hand, deze moet je ingescand als bijlage aan je aanvraag toevoegen. Deze werkwijze heeft de voorkeur omdat je aanvraag dan sneller kan behandeld worden.

-via de post: het adres vind je bovenaan het aanvraagformulier.