PFOS sites in Kontich

Sites waar PFAS houdend brandschuim is gebruikt

Site 1: Witvrouwenveldstraat 32
(oefenterrein van de brandweer)

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er hier effectief verhoogde concentraties PFOS en PFAS gevonden zijn.

Welke preventieve maatregelen moeten inwoners nemen?
De buurtbewoners die in een straal van 100 meter rond de site wonen, kregen een brief met te nemen maatregelen. In een straal tot 500 meter zijn er geen maatregelen nodig, behalve voorzichtigheid met putwatergebruik. Het Agentschap Gezondheid en Welzijn adviseert om putwater niet te gebruiken om te drinken (zelfs niet na koken van het water) of te gebruiken om een zwembad te vullen.

Wat is de volgende stap voor deze site?
Er moet een beschrijvend bodemonderzoek gebeuren. Dat onderzoek gaat de vervuiling beter in kaart brengen, nakijken of er verdere verspreiding is op aanliggende percelen en in het grondwater en nagaan of ze mobiel is. Uit de resultaten zal blijken of er al dan niet een sanering nodig is.

Site 2: Antwerpsesteenweg 

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er op deze plek geen verhoogde concentraties PFOS en PFAS gevonden zijn.

Welke preventieve maatregelen moeten inwoners nemen?
Het enige advies is om putwater niet te gebruiken om te drinken (zelfs niet indien men het zou koken) en ook niet om je zwembad te vullen in een straal van 100 meter rond de site.

Wat is de volgende stap voor deze site?
Er worden hier geen verdere stappen meer ondernomen. Deze zaak is definitief gesloten en afgerond.

Overige sites

Er zijn nog vier overige sites in onze gemeente waar PFOS-houdend brandschuim is gebruikt. Daar hebben we voorlopig nog geen concrete informatie over gekregen.

In juli 2021 brachten we de omwonenden van deze sites op de hoogte. We adviseerden hen algemene maatregelen om blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te vermijden.

Sites waar verhoogd risico op PFAS/PFOS zou kunnen zijn op basis van de activiteiten uit het verleden

Deze sites werden geïnventariseerd. In juli 2021 brachten we de omwonenden van deze sites op de hoogte. We adviseerden hen algemene maatregelen om blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te vermijden.

We wachten nu tot OVAM over gaat tot een oriënterend bodemonderzoek. Van zodra we meer gegevens, informeren we de buurtbewoners en publiceren we hier de nodige informatie. 

Meer info

Meer informatie over PFOS/PFAS in onze gemeente vind je op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/kontich-no-regret-maatregelen-pfas