Overlijdensakte

Afschrift overlijdensakte

 

Een afschrift van een overlijdensakte is een volledige kopie van de oorspronkelijke akte met de eventuele randmeldingen. 

Een afschrift van een akte kan enkel worden afgeleverd aan familieverwanten in rechte lijn (of mits goedkeuring door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg).

 

 

Overleden in het buitenland

 

Van Belgen die in het buitenland overleden zijn, kan de overblijvende partner of de familie de overlijdensakte in België laten overschrijven. Dit in de registers van de laatste Belgische woonstgemeente. 

Daarvoor moet je de originele overlijdensakte, indien nodig gelegaliseerd, samen met de beëdigde vertaling naar het Nederlands en een verzoekschrift voor overschrijving binnenbrengen. Na de overschrijving leveren we van deze akte uittreksels en afschriften af.

 

 

Internationaal uittreksel uit de overlijdensakte

 

Dit is een verkorte vorm van de overlijdensakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.