Multidosis - Project Zorgzame Buurten

In november 2021 tekende Zorgcampus De Hazelaar gza in op de projectoproep Zorgzame Buurten. Het lokaal bestuur ziet dit als een wijkgericht pilootproject, volgt dit intensief mee op en onderschreef daarbij de intentie om in de toekomst ‘zorgzame buurten’ gemeentebreed uit te rollen.

Zowel Zorgcampus De Hazelaar als het lokaal bestuur geven antwoorden op zeer uiteenlopende zorgvragen en willen met preventieve acties en aangepaste (thuis)zorg mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. De Zorgcampus is gelegen in het centrum van Kontich en heeft nu al een belangrijke functie voor de direct omliggende buurt. De Hazelaar biedt evengoed de mogelijkheid tot tijdelijke revalidatie en indien nodig een definitief verblijf.

Waarom de naam ‘Multidosis’?

Met het lokaal dienstencentrum (LDC) De Wilg maakt De Hazelaar reeds langere tijd een verbinding met de wijk rondom De Hazelaar. Zij onderschrijven als woonzorgvoorziening het belang en de meerwaarde van zowel formele als informele zorg, ook buiten de muren van de zorgcampus. Als vertrekpunt zien we de reële vragen en noden als verschillende “vraaggestuurde injecties”. Vanuit deze buurtvragen en –noden willen we de buurtgerichte zorg ontwikkelen naar één injectie met één ‘Multidosis’, met als einddoel te komen tot een ‘zorgzame buurt’.

Concreet willen we minder mazen krijgen in heel het netwerk van zorg. We willen vlugger bepaalde noden detecteren en sneller antwoord kunnen bieden door toe te leiden naar de juiste zorg. We focussen in de eerste plaats op de senioren, maar nemen tegelijk de noden van heel de buurt mee via bevragingen en buurtbabbels. Zo komen we tot het kleine helpen’ waarbij buurtbewoners van alle generaties het roer zelf in handen nemen om elkaar te helpen.