Meerjarenplannen, Budgetten, jaarrekeningen

Op de website van Lokaal bestuur Vlaanderen kan u voor elk dienstjaar sinds 2014 alle beleidsrapporten (=jaarrekening, herzieningen, budget, meerjarenplan) van het lokaal bestuur Kontich en van alle andere lokale besturen in Vlaanderen raadplegen. 

Al deze rapporten zijn opgemaakt volgens de beleids- en beheercyclus, dit is de Vlaamse regelgeving voor de beleidsplanning en boekhouding die de gemeentebesturen sinds 2014 volgen.