Let op voor CO-vergiftiging

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, stookolie, kolen en petroleum. Het is een gas zonder reuk, zonder kleur en zonder smaak. Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties.

Hoe herkennen?
Een CO-vergiftiging kan je herkennen aan de onderstaande alarmsignalen:

  • Verschillende personen hebben gelijktijdig klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen, braakneigingen.
  • De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, bij het verwarmen met een petroleumkacheltje ...
  • Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of het plafond.
  • Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.
  • Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoorbeeld bij de gasgeiser.
  • De klachten verminderen als er verlucht wordt of als je naar buiten gaat.

Wat doen?
Als u CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het volgende: gebruik geen schakelaars (bijvoorbeeld lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken. 

  • Stap 1: Open ramen, deuren of de garagepoort. Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Stap 2: Schakel de vermoedelijke bron uit als dat mogelijk is, bijvoorbeeld de gasgeiser in de badkamer of de draaiende motor van de auto.
  • Stap 3: Iemand bewusteloos? Bel 112. Vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Stap 4: Evacueer iedereen naar de frisse lucht. Ook als er niemand bewusteloos is, kan je het best contact opnemen met de huisarts.

Voor meer informatie over CO-vergiftiging kan je surfen naar: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/geef-co-geen-kans.

Controle van installatie of toestel

Surf naar: https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming