Leegstaande woningen

Kontich heeft een gemeentelijk reglement voor leegstaande woningen en gebouwen.

Langdurige leegstand van woningen en gebouwen kan er toe leiden dat woningen verwaarloosd geraken, woonbuurten verloederen en woningen of gebouwen - hoewel de behoefte groot is - onbenut blijven. De gemeente wil daarom leegstand vermijden en bestrijden.

De gemeente houdt een register van leegstaande woningen en gebouwen bij. Eigenaars van een gebouw of woning, opgenomen in het leegstandsregister, moeten hiervoor een belasting betalen. Bovendien geldt een gemeentelijk voorkooprecht op woningen en gebouwen die op het gemeentelijk leegstandsregister staan.

Naast dit bestraffende luik, is er ook een positieve stimulans om leegstand op te lossen, in de vorm van premies.

Je kan er tevens voor kiezen om een leegstaande woning - na eventuele renovatiewerken - te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Dan sla je meteen 2 vliegen in 1 klap:

-je hebt recht op verhoogde tegemoetkomingen
-je zorgen als verhuurder worden 'uit handen genomen'

Zie ook www.svkwoonweb.be