Info- en inspraakvergaderingen

De communicatiedienst organiseert info- en inspraakvergaderingen waarbij bepaalde onderwerpen extra worden toegelicht.