Inspiratienota

Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor de eerste maal maakten de ambtenaren van Kontich een inspiratienota op, om de partijen ideeën aan te reiken voor hun verkiezingsprogramma’s.

Deze inspiratienota is het resultaat van een rondvraag bij de diensten van gemeente, OCMW en AGB. Daardoor gaat het om een bonte mix van interne en externe noden, grote en kleinere projecten. Hij pretendeert ook niet volledig te zijn; bij de opmaak van de ruimere omgevingsanalyse met het oog op het meerjarenplan 2020-2025 later dit jaar, zal zeker een uitgebreider en gedetailleerder behoeftenpakket naar boven komen.

Deze nota is echter vooral bedoeld – zoals de titel zegt – als inspiratie voor de kandiderende lijsten bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma. Hij wordt dan ook aan alle fracties van meerderheid en oppositie bezorgd om zoveel mogelijk sleutelfiguren die daarmee bezig zijn te bereiken.

De ambtenaren willen hiermee geenszins voor politicus gaan spelen. Wel komen zij dag in dag uit in contact met de burger van Kontich, en kennen zij het lokaal bestuur ook van binnenuit. Het is uit deze ervaringen dat zij geput hebben om deze ‘verlanglijst ‘ te stofferen.