Groepsopvang voor baby's en peuters 't Wisterke

OCMW Kontich heeft twee locaties groepsopvang: 't Brugske in Kontich Centrum en 't Wisterke in Waarloos.
De kinderdagverblijven richten zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, zonder onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. We verlenen voorrang aan kinderen uit voorrangsgroepen zoals bepaald door Kind en Gezin. Daarnaast geven we voorrang aan het personeel van het Lokaal Bestuur Kontich en aan de inwoners van Kontich. Omdat we van mening zijn dat het ook voor ouders die niet tot de voorrangsgroepen behoren niet altijd evident is om de niet inkomensgerelateerde opvang te betalen geven we, naast voorgaande groepen, voorrang aan ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan €52.000 euro. Dit betekent dat je dagbijdrage maximum 20 euro is. Dit bedrag is de bijdrage zonder korting van meerdere kinderen per gezin. Het is de simulatie die je doet op het moment van de aanmelding, die telt. Indien je hier niet toe behoort kan je inschrijven maar geven we pas zekerheid tot opvang maximum 4 maanden voor de start.

 
De werking, gewoonten en regels lichten we uitvoerig toe in onze infobrochures. Die vind je onderaan deze pagina. Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke gegevens op:

    • We bieden een veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien;
    • We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten. Het kinderdagverblijf zorgt voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Enkel flesvoeding en/of speciale dieetproducten dienen meegebracht te worden;
    • Zieke kinderen worden niet opgevangen. Indien het kind bij ons ziek wordt, verwittigen we de ouders. Medicatie wordt enkel op doktersvoorschrift gegeven.

De bijdrage voor de opvang is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan verminderd worden naargelang de gezinslast. De bijdrageschalen worden jaarlijks door een ministerieel besluit vastgelegd. Meer info over de bedragen vind je op de site van Kind en Gezin of in de brochure onderaan deze pagina. 

Wil je meer info of wil je je kindje inschrijven? Neem dan snel contact op! 

Leer je graag 't Wisterke kennen? Je ontdekt de groepsopvang in deze video