European Disability Card

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Een kaart die:

  • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert;
  • een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Waar is de EDC geldig?

De partners die de EDC aanvaarden, maken dit via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,...) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart.

Heel wat partners zoals Mini-Europa, de Grotten van Han of de Zoo van Antwerpen, maken al deel uit van het netwerk dat de kaart aanvaardt. In de toekomst wordt dit nog uitgebreid.

Raadpleeg de lijst met partners.

De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Hoe aanvragen?

U kunt de European Disability Card aanvragen bij één van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.
De procedure verschilt per organisatie. Neem contact op met de organisatie bij wie u een dossier hebt.
  • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)

U kunt uw aanvraag indienen

- met het online formulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid

- door een brief te sturen naar:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

  • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH.

Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.

  • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
  • De PHARE (Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
  • De DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)
De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat.