Informatiebeheer

Ons lokaal bestuur zorgt voor 'duurzaam toegankelijke overheidsinformatie'. Het gaat dan niet meer alleen over archiveren maar ook over het betrouwbaar en duurzaam bewaren van alle overheidsinformatie. Daarbij gaat het om beschikbaarheid voor en gebruik door de overheid zelf, maar sommige informatie die wij bewaren, is ook beschikbaar voor burgers, bedrijven en instellingen.

De dienst informatiebeheer (voorheen archief) draagt zorg voor het volledige archief van de gemeentebesturen van Kontich en Waarloos, van het OCMW en zijn voorgangers en van het AGB. Daarin zitten het historische archief, het hedendaagse archief en het fotoarchief. We beheren voor onbepaalde tijd een belangrijk deel van de kerkarchieven van Kontich en Waarloos.

De leeszaal van het archief is toegankelijk voor bezoekers. Er is inzagerecht voor zover de stukken openbaar zijn. Er worden geen archiefdocumenten ontleend. Kopieën nemen is mogelijk indien er geen beperking is inzake auteursrechten, de toestand of het formaat van de documenten. Je maakt steeds vooraf een afspraak voor je bezoek.

Waarvoor kan je bij ons terecht?