Mondiale Raad

De Mondiale Raad Kontich (vroegere GROS Kontich) heeft als doel het bevorderen van een draagvlak/ bewustwording van de inwoners van de gemeente in verband met rechtvaardige internationale samenwerking en voor een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen.

Deze raad is een door het lokaal bestuur erkend adviesorgaan.

Onze doelstelling

  • Bevorderen van draagvlak/bewustwording door te informeren over duurzame ontwikkeling en wereldwijd partnerschap. Zo kan er meer begrip, betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit groeien.
  • De Mondiale Raad is actief betrokken bij het coördineren en organiseren van allerhande gemeentelijke activiteiten die verband houden met rechtvaardige internationale samenwerking en duurzame aanpak van mondiale uitdagingen. (zoals Fair Trade, ‘Rechtvaardige landbouw’, 11.11.11 campagnes, meewerken aan de realisatie van de SDG’s = duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ‘Schone Kleren’ campagne, enz.). Hierbij wordt gestreeft naar overleg en samenwerking met verenigingen, diensten of instellingen die daarbij kunnen betrokken worden.
  • De Mondiale Raad informeert en documenteert zich door deelname aan campagnes, activiteiten, vormingen enz. van organisaties die actief zijn en expertise hebben inzake duurzaamheid en wereldwijd partnerschap.
  • De Mondiale Raad adviseert het lokaal bestuur Kontich over gemeentelijke aangelegenheden die een link hebben met: rechtvaardige internationale samenwerking en/of een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen. In het bijzonder geeft de Mondiale Raad ook advies inzake subsidiëring van projecten in het Zuiden, waar inwoners van de gemeente een engagement in opnemen.

Onze activiteiten

  • Boekenverkoop t.v.v. 11.11.11 in de bib op het Sint - Jansplein: oktober 2022
  • (h)eerlijke mondiale sneukeltocht, waarschijnlijk voorjaar 2023
  • info momenten (over o.a. ingediende subsidieprojecten, of thema’s zoals Fair Trade, korte keten, duurzaamheid, enz.)
  • 11.11.11 omhalingen in Waarloos en Kontich Kazerne

Onze projecten

Samenstelling