Gemeentelijke deontologische commissie

De deontologische commissies waken over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen van ons lokaal bestuur.

Gemeente en OCMW hebben elk hun eigen deontologische commissie.

De gemeentelijke deontologische commissie is samengesteld uit 1 lid per fractie en evenveel als het aantal fracties in de gemeenteraad, aangevuld met de voorzitter van de gemeenteraad die toegevoegd wordt als voorzitter van de commissie. Onafhankelijke raadsleden vormen geen fractie en zijn niet vertegenwoordigd in de deontologische commissie.

De deontologische commissies komen niet op vooraf vastgestelde data samen, maar op momenten wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Samenstelling