Mobilant vzw

Psychosociale ondersteuning, dagbesteding, begeleid werk en woonondersteuning voor mensen met een beperking.

Adres Plantin en Moretuslei

e-mail: info@mobilant.be

VAPH vergunde sociale onderneming met een erkenning voor Rechtstreek Toegankelijke Hulp en Persoonsvolgende Financiering.