De Bricke vzw

Begeleid wonen, opvoedingsondersteuning en trajectbegeleiding:

 
Mobilant
Plantijn Moretuslei 155
2140 Borgerhout
03 458 42 50
 
Begeleid wonen voor volwassen personen met beperkingen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.).