Bib aan huis

Kunt u zich niet of moeilijk verplaatsen door ziekte of ouderdom, dan kan de bibliotheek boeken aan huis brengen.

Voor wie?

Voor wie graag leest en/of van muziek en film houdt, maar niet (meer) mobiel is door ziekte of ouderdom.