Beslissing gemeente

De procedure om beroep in te dienen staat beschreven in de beslissing.