Ambitienota adviesraden

Op dinsdag 30 januari 2018 presenteerden de adviesraden in de Altenakapel samen hun ambities aan de lokale politieke partijen.

Communicatie en samenwerking tussen de adviesraden bevorderen, was één van de doelstellingen van het Kontichse bestuur voor 2014-2019.
In 2015 ging een overleg tussen de 14 voorzitters van de verschillende adviesraden van start. Na een eerste kennismakings- en infovergadering, volgde een vormingsmoment. ‘De Wakkere Burger’ kwam op vraag van de gemeente de basisingrediënten toelichten van ‘kwaliteitsvol adviseren, goed samenwerken en een ambitienota voor de politiek opstellen’.

In 2017 zetten de raden dit traject verder. Ze gingen in diverse vergaderingen met elkaar in overleg en wisselden gemeenschappelijke ambities uit, maar ze deelden ook met elkaar hoe zij de participatie van hun raad en sector aanpakten om het memorandum of de ‘ambitienota’ voor te bereiden.

Het resultaat van dit traject, waarbij 12 van de 14 raden ook effectief een memorandum uitwerkten en punten aanleverden, stelden ze nu samen voor aan de politieke partijen, het huidige college, gemeenteraad en OCMW-raad.

De partijvoorzitters kregen een bundel met de gedragen ambities en ideeën van de lokale experten uit de adviesraden. Zo waren er o.a. ambities rond de invulling van de publieke ruimte en mobiliteit, toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en van de zorg, wonen in eigen dorp voor jongeren en senioren, de samenwerking van de raden met het bestuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Bij het omzetten van ambities naar beleidsplannen kent dit traject zeker een vervolg.
De adviesraden zijn er alvast klaar voor.

Bijlagen