Aan de slag als zwemlesgever in zwembad De Nachtegaal

Zwembad de Nachtegaal organiseert zelf geen privé-zwemlessen voor kinderen. Op sommige momenten kunnen privé-lesgevers gebruik maken van het zwembad om privéles te geven.

Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. In bijlage kan je de afsprakennota voor privélesgevers terugvinden.