Privéles geven in het zwembad

Privézwemles geven 

Ook in zwembad De Nachtegaal kan je als lesgever privéles geven aan kinderen en volwassenen. 

In de openingsuren van het zwembad zijn hiervoor speciale blokken opgenomen. Enkel tijdens deze blokken staan we het geven van zwemles toe.

Er zijn voor de privélesgever wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De privélesgever dient een afsprakennota zie bijlage) te ondertekenen. Deze overeenkomst kan je onderaan aan deze pagina downloaden. Deze afsprakennota dient jaarlijks vernieuwd te worden.
  • De privélesgever dient gekwalificeerd te zijn voor het geven van zwemles. Praktisch betekent dit in het bezit zijn van een diploma Initiator Zwemmen (VTS of gelijkwaardig) of een diploma bachelor of master in de Lichamelijke Opvoeding.
  • De privélesgever dient voor aanvang een blanco-uitreksel van het strafregister (model 2) te bezorgen.
  • De privélesgever staat zelf in voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen (taksen) die de activiteiten met zich meebrengen. De lesgever zorgt er voor dat hij in orde is met alle sociale en fiscale regelgevingen.
  • De privélesgever betaalt voor de aanvang van de lessen een kleine vergoeding (2,50 euro per begonnen uur zwemles).

Indien je hierover vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met het Vrijetijdscentrum.

Meer info over het volgen van zwemlessen vind je hier!