Zwembad De Nachtegaal sluit vanaf woensdag 21 september 2022

Het directiecomité nam op 19 september formeel kennis van het feit dat de milieuvergunning voor de uitbating van het zwembad van vrijetijdscentrum De Nachtegaal administratief verlopen is.

Een feit waarvan het directiecomité tot vorige week niet van op de hoogte was.

Dit vergunningsprobleem houdt geen veiligheidsrisico’s in, tegelijkertijd zijn we van oordeel dat de voorbeeldfunctie als lokaal bestuur hier primeert. Hoe zeer we ook betreuren dat het zwembad tijdelijk gesloten wordt, we moeten als organisatie ook aan de decretale verplichtingen voldoen.

Daarom nemen we de moeilijke beslissing om vanaf woensdag 21 september 2022 het zwembad voor onbepaalde tijd te sluiten. Alle nodige stappen voor een nieuwe vergunning worden onmiddellijk gezet, zodat we zo spoedig mogelijk tot een heropening kunnen overgaan, al zal dit toch enkele maanden in beslag nemen.

De sporthal van ons vrijetijdscentrum, het Halfdiep en het kunstgrasveld blijven open, zodat de gebruikers hun werking kunnen blijven verder zetten.

We brengen alle betrokken personeelsleden, verenigingen, scholen, instanties,… zo snel mogelijk op de hoogte.

Naast de opdracht om de volledige doorlichting van alle patrimonium van het lokaal bestuur versneld door te voeren, geeft het directiecomité de opdracht aan de administratie om uit te zoeken waar het fout gelopen is, alsook wat de mogelijke passende oplossingen zijn. Het directiecomité stelt op de Raad van Bestuur van het AGB van 19 september voor het resultaat van dit onderzoek op een extra vergadering van de Raad van Bestuur te bespreken.

Meer info

Roept dit artikel vragen op? De meest gestelde vragen en antwoorden vind je hier.

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022 20.47 u.