Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden - voorheen Zorgverzekering

Met ingang van 1 oktober 2001 startte de Vlaamse zorgverzekering. Sinds 2019 heet de zorgverzekering Zorgbudget voor zwaar zorgebehoevenden. Iedere Vlaming is verplicht om vanaf het 25ste levensjaar aan te sluiten bij een van de 6 zorgkassen die instaan voor de Vlaamse zorgverzekering. Voor de meeste mensen is de zorgkas gekoppeld aan het ziekenfonds. Personen die via de NMBS verzekerd zijn, zijn meestal lid bij de Vlaamse Zorgkas. Binnen het lokaal bestuur Kontich zijn de verantwoordelijken zorg van zorg en gezondheid agent voor de Vlaamse Zorgkas.

Voor wie?

Wie zeer zwaar zorgbehoevendheid is, heeft recht op de premie van de Vlaamse zorgverzekering, die € 130 per maand bedraagt. Ben je zeer zwaar zorgbehoevend en lid van de Vlaamse zorgkas, contacteer je best zorg en gezondheid van het lokaal bestuur Kontich. De verantwoordelijken zorg zijn erkend om te onderzoeken of je recht hebt op de zorgverzekering. Zij helpen ook met het invullen van alle aanvraagformulieren.

Meer informatie over de Vlaamse zorgverzekering vind je op:

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden.