Zorgloket - Zorgmeldpunt

Vanaf 1 april 2019 startte het nieuwe Zorgloket, een centraal informatiepunt en meldpunt over thuiszorg, zorg voor personen met een handicap, mantelzorg en ouderenzorg. 

Je kan bij het Zorgloket terecht voor concrete informatie over:

 • Alle thuiszorgdiensten
 • Aangepast rolstoelvervoer
 • Vragen over en nood aan ondersteuning en coördinatie van complexere zorg
 • Serviceflats en assistentiewoningen
 • Residentiële zorg, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum
 • Hulpmiddelen in huis
 • Financiële toelagen in kader van zorg
 • Ondersteuningsvragen rond mantelzorg
 • Inkomensgarantie voor ouderen
 • Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Zorgvragen bij personen met een handicap
 • Aanvragen voor de Vlaamse Zorgkas over zorgbudgetten

Tegelijk is het Zorgloket een Zorgmeldpunt, waarop iedere burger of hulpverlener een zorgwekkende zorgsituatie kan melden.

Nieuw

Vanaf september start het Mobiel Zorgloket op locatie:

Elke eerste en derde maandagvoormiddag (9u-12u) van de maand kan je terecht bij het Mobiel Zorgloket in buurthuis Den Alf in de Holle Weg 2 te Kontich Kazerne.

Voor wie?

Voor iedere burger, mantelzorger en hulpverlener met een zorgvraag, een vraag voor meer ondersteuning of om een zorgsituatie te melden. 

Heb je zelf een vraag? Of ken je als hulpverlener, buur of familielid iemand die informatie of ondersteuning zoekt rond thuiszorg, zorg en gezondheid of mantelzorg? Neem dan contact op met Iris Corynen, verantwoordelijke voor het Zorgloket. Gemeenteplein 1 - 03 246 25 90 of thuiszorg@kontich.be

Procedure

Het zorgloket zoekt samen met jou een gepast antwoord op je vraag, geeft informatie of gaat mee op zoek naar de juiste ondersteuning. Voor concrete dienstverlening verwijzen we zowel intern als extern door naar de juiste persoon of dienstverlening. Waar mogelijk plant het zorgloket rechtstreeks een afspraak in. 

Het zorgloket werkt steeds op afspraak tijdens de gewone openingsuren van het lokaal bestuur. Is het te moeilijk om zelf naar het Zorgloket te komen, dan komt het Zorgloket naar jou en komt de verantwoordelijke zorg op huisbezoek.