Zorgloket - Zorgmeldpunt

Vanaf 1 april 2019 startte het nieuwe Zorgloket, een centraal informatiepunt en meldpunt over thuiszorg, zorg voor personen met een handicap, mantelzorg en ouderenzorg. 

Je kan bij het Zorgloket terecht voor concrete informatie over:

 • Alle thuiszorgdiensten
 • Aangepast rolstoelvervoer
 • Vragen over en nood aan ondersteuning en coördinatie van complexere zorg
 • Serviceflats en assistentiewoningen
 • Residentiële zorg, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum
 • Hulpmiddelen in huis
 • Financiële toelagen in kader van zorg
 • Ondersteuningsvragen rond mantelzorg
 • Inkomensgarantie voor ouderen
 • Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Zorgvragen bij personen met een handicap
 • Aanvragen voor de Vlaamse Zorgkas over zorgbudgetten
 • Vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg (de verantwoordelijke zorgloket heeft een LEIF-certificaat) 

Tegelijk is het Zorgloket een Zorgmeldpunt, waarop iedere burger of hulpverlener een zorgwekkende zorgsituatie kan melden.

Sinds september 2019 komt het Mobiel Zorgloket elke eerste en derde maandagvoormiddag (9u-12u) van de maand op locatie in buurthuis Den Alf in de Holle Weg 2 te Kontich Kazerne.

Belvrijwilligers voor 80-plussers
Behoor jij tot de oudere generatie en zet het coronavirus jouw mentale gezondheid onder druk? Voel jij je eenzaam of triest omdat je noodgedwongen afstand moet nemen en je sociale contacten moet inperken? Dan word jij misschien graag eens opgebeld door onze belvrijwilligers van de dienst thuiszorg? Om het psychisch welbevinden van ouderen te bewaken en sociaal isolement tegen te gaan, plegen zij op regelmatige basis telefoontjes naar 80-plussers.

Sinds september 2019 detecteert het zorgloket op een actieve manier zorgbehoevende of geïsoleerde senioren. Opgeleide vrijwilligers gaan op bezoek bij inwoners in het jaar dat ze 80, 85, 90 of 95 jaar worden. De vrijwilliger vult via een eenvoudig gesprek een zeer gerichte vragenlijst in, ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse universiteiten. Indien uit de resultaten van deze bevraging blijkt dat er een risico is op vereenzaming, isolement, onaangepast wonen, verhoogde kwetsbaarheid of zorgbehoevendheid, dan neemt de verantwoordelijke van het zorgloket zelf contact op voor een tweede huisbezoek. De huisbezoeken zijn een vrijblijvend aanbod met als enige doel op een gerichte manier sneller de juiste zorg en ondersteuning te kunnen aanbieden.

Vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg: 

Sinds februari 2020 organiseert het zorgloket maandelijks een LEIF-spreekuur iedere 1e donderdag van 14 tot 16u in het gemeentehuis. Je kan hier terecht met vragen over euthanasie, wilsbeschikkingen en alle formulieren die daar aan te pas komen. De verantwoordelijke van het zorgloket heeft een certificaat voor LEIF (LevensEindeInformatieForum) en geeft deskundige informatie en advies over vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg.

Voor wie?

Voor iedere burger, mantelzorger en hulpverlener met een zorgvraag, een vraag voor meer ondersteuning of om een zorgsituatie te melden. 

Heb je zelf een vraag? Of ken je als hulpverlener, buur of familielid iemand die informatie of ondersteuning zoekt rond thuiszorg, zorg en gezondheid of mantelzorg? Neem dan contact op met Iris Corynen, verantwoordelijke voor het zorgloket. Gemeenteplein 1 - 03 246 25 90 - thuiszorg@kontich.be of zorg@kontich.be 

Procedure

Het zorgloket zoekt samen met jou een gepast antwoord op je vraag, geeft informatie of gaat mee op zoek naar de juiste ondersteuning. Voor concrete dienstverlening verwijzen we zowel intern als extern door naar de juiste persoon of dienstverlening. Waar mogelijk plant het zorgloket rechtstreeks een afspraak in. 

Het zorgloket werkt op afspraak tijdens de gewone openingsuren van het lokaal bestuur. Je kan ook online een afspraak boeken op dinsdag- of donderdagvoormiddag via Afspraak zorgloket maken.

Is het te moeilijk om zelf naar het zorgloket te komen, dan komt het zorgloket naar jou en komt de verantwoordelijke zorg op huisbezoek.