Zorgloket - Zorgmeldpunt

Het Zorgloket is een centraal informatiepunt en meldpunt over thuiszorg, zorg voor personen met een handicap, mantelzorg en ouderenzorg. 

Je kan bij het Zorgloket terecht voor concrete informatie over:

 • Alle thuiszorgdiensten
 • Aangepast rolstoelvervoer
 • Vragen over en nood aan ondersteuning en coördinatie van complexere zorg
 • Serviceflats en assistentiewoningen
 • Residentiële zorg, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum
 • Hulpmiddelen in huis
 • Financiële toelagen in kader van zorg
 • Ondersteuningsvragen rond mantelzorg
 • Inkomensgarantie voor ouderen
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Zorgvragen bij personen met een handicap
 • Aanvragen over zorgbudgetten Vlaamse Sociale Bescherming
 • Vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg
 • Parkeerkaart voor mindervaliden
 • Warme maaltijden
 • Personenalarmsysteem bij valrisico

Tegelijk is het Zorgloket een Zorgmeldpunt, waarop iedere burger of hulpverlener een zorgwekkende zorgsituatie kan melden.

Voor wie?

Voor iedere burger, mantelzorger en hulpverlener met een zorgvraag, een vraag voor meer ondersteuning of om een zorgsituatie te melden. 

Heb je zelf een vraag? Of ken je als hulpverlener, buur of familielid iemand die informatie of ondersteuning zoekt rond thuiszorg, zorg en gezondheid of mantelzorg? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor het zorgloket. Gemeenteplein 1 - 03 246 25 90 - thuiszorg@kontich.be of zorg@kontich.be

Procedure

Het zorgloket zoekt samen met jou een gepast antwoord op je vraag, geeft informatie of gaat mee op zoek naar de juiste ondersteuning. Voor concrete dienstverlening verwijzen we zowel intern als extern door naar de juiste persoon of dienstverlening. Waar mogelijk plant het zorgloket rechtstreeks een afspraak in. 

Het zorgloket werkt op afspraak tijdens de gewone openingsuren van het lokaal bestuur. 

Nu kan je ook zonder afspraak terecht bij het mobiel zorgloket in buurthuis Den Alf, Holle Weg 2, elke eerste maandag van de maand, tussen 9 en 12u of het mobiel zorgloket in zorgcampus De Hazelaar, Witvrouwenveldstraat 1, elke derde maandag van de maand, tussen 9 en 12 u.

Is het te moeilijk om zelf naar het zorgloket te komen, dan komt het zorgloket naar jou en komt de verantwoordelijke zorg op huisbezoek.