Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen

Vragen over je wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
De pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) (RSVZ) organiseren maandelijks zitdagen in onze gemeente om je te helpen met formulieren of om te antwoorden op je vragen.

Zitdagen pensioen werknemers (RVP) :

Iedere 4de dinsdag van de maand – in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 15.30 u.
 
Op 24 december 2019 vindt de zitdag uitzonderlijk enkel in de voormiddag plaats, van 9 tot 11.30 u. 
 
 
Als je gewerkt hebt in meerdere stelsels, raden we je aan om naar één van de Pensioenpunten te gaan. De drie pensioenstelsels zijn daar aanwezig om al uw vragen over uw gemengde loopbaan te beantwoorden. 
 
Je vindt alle informatie, zoals de dichtstbijzijnde Pensioenpunten, adressen en openingsuren, op www.sfpd.fgov.be.
Opgelet, niet in alle Pensionepunten zijn er altijd experten van de 3 (werknemers,- ambtenaren- en zelfstandigenpensioen) aanwezig.