Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen

De externe Pensioenpunten zullen gesloten zijn tussen 17 juli 2023 en 18 augustus 2023. Tijdens deze periode wordt er geen permanentie georganiseerd.

Vragen over je wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
De pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) (RSVZ) organiseren maandelijks zitdagen in onze gemeente om je te helpen met formulieren of om te antwoorden op je vragen.

Zitdagen pensioen werknemers (RVP) :

Vanaf september heropent de FOD Financiën het pensioenpunt in Het Gemeentehuis. De FOD heropent zoals dat voor de Coronacrisis het geval was, namelijk elke vierde dinsdag van de maand van 9 tot 11.30 u. e van 13.30 tot 15.30 u.
Een belangrijke verandering is wel dat je voortaan een afspraak moet maken voor het pensioenpunt. Dat heeft verschillende voordelen:
  • Je hoeft niet te wachten;
  • de medewerker kan het dossier voorbereiden;
  • We vermijden overvolle wachtzalen en onnodige verplaatsingen voor de burger.

Je maakt een afspraak door te bellen naar de gratis Pensioenlijn 1765. Op die lijn beantwoordt men je vragen, doorloop je samen met de medewerker de nodige stappen en indien nodig maakt de medewerker een afspraak op een tijdstip dat het best voor je schikt.

 
 
Als je gewerkt hebt in meerdere stelsels, raden we je aan om naar één van de Pensioenpunten te gaan. De drie pensioenstelsels zijn daar aanwezig om al uw vragen over uw gemengde loopbaan te beantwoorden. 
 
Je vindt alle informatie, zoals de dichtstbijzijnde Pensioenpunten, adressen en openingsuren, op www.sfpd.fgov.be.
Opgelet, niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de 3 (werknemers,- ambtenaren- en zelfstandigenpensioen) aanwezig.