Werkloosheid

Personen die werkloos worden, moeten zich met het bewijs van werkloosheid, afgeleverd door hun werkgever, onmiddellijk aanmelden bij de uitbetalingsinstelling van hun keuze:
- ofwel bij hun vakbond (voor de gesyndiceerden)
- ofwel bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (voor de niet-gesyndiceerden).

Als je je uitkering aangevraagd hebt bij de uitbetalingsinstelling, moet je je binnen de 8 kalenderdagen inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. De VDAB is gevestigd in Mortsel, Antwerpsestraat 44-46, tel. 03 450 89 60.

De RVA kan je een brief sturen om na te gaan of je werkelijk in België verblijft. In dit geval moet je:
- je met dit schrijven persoonlijk aanmelden op de dienst Maatschappelijke Werken (met identiteitskaart)
- het ingevulde formulier samen met je controlekaart op het einde van de maand indienen bij je uitbetalingsinstelling.

Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering moeten vanaf de eerste werkdag in het bezit zijn van een formulier C3 deeltijds. Dit is te verkrijgen bij de uitbetalingsinstelling. Deze formulieren worden om de 3 maanden, vooraf, gevalideerd op de dienst Maatschappelijke Werken. Op het einde van elke maand moet je het gevalideerde en correct ingevulde formulier C3 deeltijds overhandigen aan je uitbetalingsinstelling.