Werken aan twee kruispunten in Kontich vanaf 13 mei

Vanaf maandag 13 mei starten er werken aan twee kruispunten in Kontich. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt het kruispunt van P. Boudewijnlaan met de Groeningenlei en het kruispunt van de Boniverlei met de Molenstraat verkeersvrij. Dit om de verkeersveiligheid te verhogen.


Aanpassingen 

Om het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met de Groeningenlei conflictvrij te maken, gebeuren enkele aanpassingen. Het fietspad komende van Edegem wordt gescheiden van de rijweg aangelegd, 2.5 meter breed met een groenstrook en haakser aangesloten op de bypass voor gemotoriseerd verkeer. 

Het nabijgelegen kruispunt van de Boniverlei (N171) met de Molenstraat wordt eveneens conflictvrij gemaakt. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan de weginfrastructuur nodig.

Hinder

De werken aan het fietspad op de Prins Boudewijnlaan beginnen vanaf maandag 13 mei en nemen twee weken in beslag.

  • Op de Prins Boudewijnlaan worden het fietspad, de rechtsafslagstrook, de bypass en één rijstrook ter hoogte van Bank Van Breda ingenomen als werfzone. Alle bewegingen op het kruispunt blijven wel steeds mogelijk.
  • Op de Groeningenlei richting het centrum van Kontich beschikt het verkeer over één rijstrook om linksaf te slaan en rechtdoor te rijden.
  • Fietsers op de Prins Boudewijnlaan, komende van Edegem, moeten ter hoogte van De Villermontstraat oversteken en gebruikmaken van het dubbelrichtingsfietspad richting de Groeningenlei. 

Daarnaast werkt het agentschap ook aan de verkeerslichteninstallaties van beide kruispunten. Die aanpassingen duren tot begin juli en gebeuren grotendeels buiten de rijweg.

  • Voor fietsers en voetgangers zal er lokaal hinder zijn. Er zal ook één dag zijn waarop de verkeerslichten van beide kruispunten niet werken.
  • Het kruispunt van de Boniverlei met de Molenstraat wordt dan afgesloten. Doorgaand verkeer komende vanuit Edegem rijdt die dag rond via De Villermontstraat. Doorgaand verkeer komende van de E19 richting Edegem rijdt via het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan. 

Meer info 

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/kontich

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2024 10.21 u.