Watertoets

Het Vlaams decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid voorziet o.a. een watertoets waarbij nagezien wordt of het betreffende gebied of perceel niet gelegen is in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.
De watertoets kan inhouden dat de overheid een vergunning weigert af te leveren indien er een reëel risico van overstroming bestaat, ofwel kunnen er voorzieningen opgelegd worden om schadelijke effecten te beperken of te voorkomen.

Wens je na te zien of uw perceel gelegen is in een recent overstroomd of een van nature overstroombaar gebied, dan kan u deze informatie binnenkort via deze link opzoeken.

Voor meer info neemt u contact op met de cel Vergunningen, op het nummer 03 450 78 75 of via mail aan vergunningen@kontich.be.