Wat te doen bij storm- of waterschade

Wie te contacteren bij stormschade:

Bij stormweer worden de noodcentrales vaak overstelpt door massa’s telefoonoproepen. Om er voor te zorgen dat je het juiste nummer belt geven we hierbij een overzicht:

WAT VOORBEELD WIE CONTACTEREN
Onmiddellijk én ernstig gevaar? Boom dreigt te vallen op openbare weg
Instortingsgevaar
Bel 112
Risico op openbaar domein Omgevallen boom belemmert rijbaan Bel 1722
Geen onmiddellijk gevaar Omgevallen boom in tuin
Dakpannen verschoven
Onderneem zelf actie

Of

Bel een gespecialiseerde firma (bv dakwerker of tuinaannemer…)

De brandweer legt geen verschoven dakpannen terug op hun plaats. Hiervoor contacteer je een dakwerker of aannemer.

Wie te contacteren bij waterschade:

Bij hevige regenval of wolkbreuk worden de noodcentrales vaak overstelpt door massa’s telefoonoproepen. Om er voor te zorgen dat je het juiste nummer belt geven we hierbij een overzicht:

WAT VOORBEELD WIE CONTACTEREN
Onmiddellijk én ernstig gevaar? Er dreigt iemand te verdrinken

Zekeringkast dreigt onderwater te lopen

Bel 112
Risico op openbaar domein Openbare weg staat onderwater Bel 1722
Geen onmiddellijk gevaar Lek in het dak Onderneem zelf actie

Of

Bel een gespecialiseerde firma (bv dakwerker of tuinaannemer…)